Ніколи не піЗНО серйоЗНО готуватися до ЗНО: літературні жанри у схемах + завдання


Літературний жанр – це зразок, за яким будується текст будь-якого літературного твору. Жанр являє собою сукупність певних ознак, які дозволяють віднести літературний твір до роду епосу, лірики чи драми.Основні види літературних жанрів

Літературні жанри діляться на:
 • епічні;
 • ліричні;
 • драматичні.
Епічні жанри:
 • казка;
 • епопея;
 • билина;
 • роман-епопея;
 • повість;
 • роман;
 • нарис;
 • оповідання;
 • анекдот.
Ліричні жанри:
 • ода;
 • балада;
 • елегія;
 • епіграма;
 • послання;
 • мадригал.
Драматичні жанри:
 • трагедія;
 • драма;
 • комедія;
 • мелодрама;
 • фарс;
 • водевіль.
Жанри в літературі, що мають ряд певних ознак, поділяються на: жанроутворюючі і додаткові. Жанроутворюючі ознаки служать для визначення специфіки того чи іншого жанру. Наприклад, жанроутворююча ознака казки – установка на вимисел. Події, що відбуваються в казці, слухач сприймає як чарівні, вигадані, не маючі прямого відношення до реальної дійсності. Жанроутворююча ознака роману – його зв’язок з об’єктивною реальністю, охоплення подій, що відбувалися в реальності або тих, які могли б статися, велика кількість діючих персонажів, відведення особливої уваги внутрішньому світу героїв.

Розвиток літературних жанрів

Літературним жанрам не властиво стояти на місці. Вони весь час розвиваються і не перестають бути змінені. При формуванні або зміні літературних жанрів увага приділяється реальній історичній дійсності, в ореолі якого і відбувається створення літературних творів.

Для чого потрібен літературний жанр?

З тим, що таке жанр у літературі, ми розібралися, але не зайвим буде розглянути і те, навіщо потрібен літературний жанр – яку функцію він виконує?
Жанр здатний дати читачеві достатньо цілісне уявлення про твір. Тобто, якщо в назві твору є слово «роман», то читач відразу починає налаштовуватися на значний обсяг тексту, на відміну, приміром, від невеликого «оповідання», що викликає відповідну асоціацію з примірним кількістю сторінок у книзі.
Також жанр може дати читачеві уявлення про зміст твору. Наприклад, якщо він визначений як «драма», то ми можемо заздалегідь собі уявити, що людина у творі буде показана в драматичних відносинах з суспільством і, найімовірніше, у фіналі книги ми будемо спостерігати трагічні події.Джерело

Коментарі

Популярні публікації