Портфоліо


Освіта вища.

Закінчила  Вінницький  державний педагогічний інститут імені
 Миколи Островського в 
1993 році.

Спеціальність за дипломом – українська мова та література.

Категорія – вища кваліфікаційна категорія.

Звання – старший вчитель.

Стаж роботи – 30 років.

Рік курсової перепідготовки/атестації – 2014, 2019, 2024. 


Життєве кредо: усі перемоги починаються з перемоги над собою. 

Педагогічне кредо: «Завдання педагога в тому, щоб підвести дітей до дверей життя, дати ключ і навчити учня користуватися цим інструментом» (В. О. Сухомлинський).

Моя мета:
-          виховати людину нового покоління, інтегровану в сучасне суспільство, конкурентноспроможну;
-          формувати ключові компетентності, необхідні кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;
-           прививати загальнолюдські цінності;
-          розвивати загальнокультурний рівень учнів;
-          формувати стійкі моральні переконання, ціннісне ставлення до себе і до свого народу;
-          використовувати компетентнісно  зорієнтовані педагогічні технології.

Учитель не постачальник (джерело) знань, а наставник (модератор, тьютор, фасилітатор) – високопрофесійний організатор процесу навчання.Проблема, над якою працюю:
 « Формування ключових компетентностей на уроках словесності».

Мою професіограму як вчителя української мови та літератури у форматі НУШ можна окреслити такими параметрами:
-          орієнтуюся в базових поняттях НУШ під час викладання навчального предмета (наскрізні лінії, ключові компетентності);
-          оперую поняттями, що репрезентують і сучасні тенденції освіти загалом, і актуальні методики й технології у викладанні предмета
    (навчальний проєкт, ментальна карта, інклюзивна освіта, медіаграмотність);
-          умію змоделювати урок, що передбачає реалізацію наскрізних змістових ліній і ключових компетентностей;
-          текстоцентризм (і для уроку мови, і для уроку літератури), дитиноцентризм;
-          компетентнісна самозорієнтованість;
-          здатність до змін, уміння вчитися впродовж життя (Франкова максима semper tiro завжди учень).

Коментарі

Популярні публікації