Презентація роботи з теми "Формування толерантності у процесі вивчення української мови та літератури".


Толерантне ставлення людини
Збереже планету від негод,
Розрубає мотлох павутини,
Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього
Збереже, врятує і спасе,
Допоможе вгледіть перемогу,
Допоможе витримати все.
 
   Формування толерантності в процесі вивчення рідної української мови та літератури на часі вже добрий десяток років. Адже саме уроки словесності дають гарну можливість запроваджувати толерантне виховання в освітній процес за допомогою різноманітних засобів і прийомів.  Така систематична та цілеспрямована робота вимагає насамперед від учителя специфічного погляду на суспільство, інтеграційні процеси, сучасний глобалізований світ як на полікультурне середовище, у якому жити, навчатися,  розвиватися, самостверджуватися учням, майбутнім випускникам і студентам. Основна мета такого напрямку роботи – створити сприятливі умови для формування ціннісних орієнтацій учнів, заснованих на толерантному ставленні до оточуючих під час процесу оволодіння українською мовою та літературою.
 Тож формування толерантності, полікультурної компетентності - це ключова цінність учня Нової української школи.


Коментарі

Популярні публікації